Reprezentanci Polski w tegorocznej Eurowizji – Gromee i Lukas Meijer spotkają się z fanami w Ambasadzie RP w Lizbonie. Spotkanie odbędzie się 7 maja w godzinach 19:30 – 21:30 czasu miejscowego.

Ważne jest, że:

Osoby pragnące uczestniczyć w spotkaniu z Gromeem i Lukasem Meijerem proszone są o zgłoszenie uczestnictwa na adres eventos.polonia@msz.gov.pl z z adnotacją “Eurowizja 2018” w temacie wiadomości. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, udział w spotkaniu mogą wziąć wyłącznie osoby, których obecność zostanie potwierdzona przez Ambasadę w wiadomości zwrotnej. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Komentarze z Facebooka