Całkowity budżet na Eurowizję 2019 wynosi aż 28,5 miliona euro. Izraelski nadawca, by opłacić wszelkie koszty musiał zwrócić się do rządu o drobną pożyczkę 

Izraelski nadawca publiczny KAN podjął decyzję o zaciągnięciu 16,5 miliona euro z pożyczki rządowej, aby zabezpieczyć swój budżet finansowy na Eurowizję 2019. KAN zobowiązał się także spłacić całą kwotę w ciągu najbliższych 15 lat! Początkowo rząd nie był w stanie wprowadzić żadnych zmian w rocznym budżecie. Jednak, z powodu ograniczeń prawnych KAN otrzymał pożyczkę, by podnieść całokształt rocznego budżetu (który wynosił 180 milionów euro).

Po odbyciu się całego konkursu, KAN szacuje przychód w wysokości 12 milionów euro z biletów i sponsoringu. Całkowity budżet na Eurowizję 2019 ma osiągnąć 28,5 miliona euro. Oczekuje się, że miasto Tel-Aviv pokryje część wydatków Eurowizji w 2019 r., w tym koszty głównego miejsca i koszty transmisji.

Eurowizja 2018 – Lizbona (23 miliony euro)

Eurowizja 2017 – Kijów (30 milionów euro)

Eurowizja 2016 – Sztokholm (14 milionów euro)

Eurowizja 2015 – Wiedeń (35 milionów euro)

 

 

Komentarze z Facebooka