Wybierzmy wspólnie w ankiecie najlepsze piosenki spośród tych zakwalifikowanych automatycznie do Wielkiego Finału. Kto według Was powinien wygrać? Oddaj głos w ankiecie poniżej!

  1. Francja
  2. Hiszpania
  3. Izrael
  4. Niemcy
  5. Wielka Brytania
  6. Włochy

Komentarze z Facebooka